2007

 

    24 grudzień 2007   Raport Bieżący Nr 106/2007   

Projekty uchwał na NWZA które odbędzie się w dniu 3 stycznia 2008 roku

 
    24 grudzień 2007   Raport Bieżący Nr 105/2007   Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej
 
   20 grudzień 2007  Raport Bieżący Nr 104/2007   Nabycie akcji w spółce Retail Services Poland SA z siedzibą w Warszawie.
 
   12 grudzień 2007 Raport Bieżący Nr 103/2007   Nabycie udziałów w spółkach Sydo Sp. z o.o. oraz Alpaga-Xema Sp. z o.o.
 
   6 grudzień 2007  Raport Bieżący Nr 102/2007  Termin i porządek obrad NWZA
 
   14 listopad 2007  Raport Bieżący Nr 101/2007

Nabycie udziałów w spółce Sklepy Polka Sp. z o.o. w Białymstoku przez spółkę zależną Groszek Sp. z o.o. 

 
   13 listopad 2007  Raport Bieżący Nr 100/2007

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej w ramach Grupy Kapitałowej. Nabycie udziałów w spółce Sklepy Polka Sp. z o.o. w Białymstoku przez spółkę zależną Groszek Sp. z o.o. 

 
 

 06      listopad 2007

 Raport Bieżący Nr 99/2007  Wprowadzenie do obrotu na GPW i ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii L.
 
   31 październik 2007  Raport Bieżący Nr 98/2007  Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji.
 
   26 październik 2007  Raport Bieżący Nr 97/2007  Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu akcji Emperia Holding S.A. przez Commercial Union OFE.
 
   25 październik 2007  Raport Bieżący Nr 96/2007  Nabycie akcji w spółce Euro Sklep S.A. z siedziba w Bielsku-Białej.
 
   24 październik 2007  Raport Bieżący Nr 95/2007   Podwyższenie kapitału zakładowego Emperia Holding SA w wyniku rejestracji przez sąd emisji akcji serii „L”.
 
   23 październik 2007   Raport Bieżący Nr 94/2007  Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu praw do akcji Emperia Holding S.A. przez ING Nationale Nederlanden OFE.
 
   22 październik 2007  Raport Bieżący Nr 93/2007   Wprowadzenie do obrotu na GPW i ustalenie daty pierwszego notowania
 
    17 październik 2007  Raport Bieżący Nr 92/2007   Złożenie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na GPW.
 
   17 październik 2007  Raport Bieżący Nr 91/2007  Przydział akcji oferowanych w ofercie publicznej
 
   12 październik 2007  Raport Bieżący Nr 90/2007  Warunkowa rejestracja akcji Emperia Holding SA w KDPW
 
10 październik 2007 Raport Bieżący Nr 89/2007 Ustalenie ceny emisyjnej akcji Emperia Holding S.A.
 
  5 październik 2007 Raport Bieżący Nr 88/2007 Zatwierdzenie Aneksu nr2 do Prospektu Emisyjnego Emperia Holding S.A.
 

 

 

3 październik 2007 Raport Bieżący Nr 87/2007 Zatwierdzenie Aneksu nr1 do Prospektu Emisyjnego Emperia Holding S.A.
 
26 wrzesień 2007 Raport Bieżący Nr 86/2007 Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Emperia Holding SA.
 
20 wrzesień 2007 Raport Bieżący Nr 85/2007 Nabycie obligacji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną.
 
19 wrzesień 2007 Raport Bieżący Nr 84/2007 Nabycie udziałów w spółkach Centrum Sp. z o.o. oraz Maro Markety - uzupełnienie do raportów.
 
14 wrzesień 2007 Raport Bieżący Nr 83/2007 Podpisanie umowy kredytowej przez Emperia Holding SA
 
13 wrzesień 2007 Raport Bieżący Nr 82/2007 Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych przez spółkę zależną BOS S.A.
 
12 wrzesień 2007 Raport Bieżący Nr 81/2007 Nabycie udziałów w spółce Maro Markety Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 
12 wrzesień 2007 Raport Bieżący Nr 80/2007 Uzyskanie zgody UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad firmą Sydo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 
10 wrzesień 2007 Raport Bieżący Nr 79/2007 Nabycie udziałów w spółce Centrum Spółka z o.o. z siedzibą w Bartoszycach.
 
04 wrzesień 2007 Raport Bieżący Nr 78/2007 Uzyskanie zgody UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad firmą Alpaga-Xema Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 
22 sierpień 2007 Raport Bieżący Nr 77/2007 Rejestracja przez Sąd uchwały ZWZA w sprawie składu liczebnego Zarządu.
 
22 sierpień 2007 Raport Bieżący Nr 76/2007 Nabycie obligacji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną.
 
13 sierpień 2007 Raport Bieżący Nr 75/2007 Uzyskanie zgody UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad firmą Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Bartoszycach
 
02 sierpień 2007 Raport Bieżący Nr 74/2007 Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 
31 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 73/2007 Uzyskanie zgody UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad firmą Maro Markety Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 
26 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 72/2007 Nabycie obligacji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną.
 
19 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 71/2007 ZWZA z dnia 16 lipca 2007 roku - wykaz akcjonariuszy
 
18 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 70/2007 Powołanie nowego Członka Zarządu Emperia Holding S.A. - uzupełnienie
 
17 lipiec 2007 Raport bieżący Nr 67/2007 - korekta Uchwały ZWZA z dnia 16.07.2007 roku - korekta do raportu
 
16 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 69/2007 Powołanie nowego Członka Zarządu Emperia Holding S.A.
 
16 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 68/2007 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2007 r.
 
16 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 67/2007 Uchwały ZWZA z dnia 16.07.2007 roku
 
12 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 66/2007 Nabycie obligacji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną.
 
11 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 65/2007 Informacje na temat nowo powołanego Członka Zarządu Emperia Holding S.A.
 
09 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 64/2007 Projekty uchwał na ZWZA które odbędzie się w dniu 16 lipca 2007 roku
 
06 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 63/2007 Nabycie udziałów w spółce Społem Tychy Sp. z o.o.
 
06 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 62/2007 Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 
02 lipiec 2007 Raport Bieżący Nr 61/2007 Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną
 
30 czerwiec 2007 Raport Bieżący Nr 60/2007 Popisanie warunkowej umowy inwestycyjnej
 
29 czerwiec 2007 Raport Bieżący Nr 59/2007 Oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
 
27 czerwiec 2007 Raport Bieżący Nr 58/2007 Nabycie obligacji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną.
 
20 czerwiec 2007 Raport Bieżący Nr 57/2007 Informacja na temat stanu posiadania akcji Emperia Holding S.A. przez członka zarządu emitenta
 
15 czerwiec 2007 Raport Bieżący Nr 56/2007 Powołanie nowego Członka Zarządu Emperia Holding S.A.
 
15 czerwiec 2007 Raport Bieżący Nr 55/2007 Termin i porządek obrad ZWZA
 
14 czerwiec 2007 Raport Bieżący Nr 54/2007 Przesunięcie daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 
06 czerwiec 2007 Raport Bieżący Nr 53/2007 Projekty uchwał na ZWZA które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2007 roku
 
06 czerwiec 2007 Raport Bieżący Nr 52/2007 Nabycie obligacji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną.
 
02 czerwiec 2007 Raport Bieżący Nr 51/2007 Popisanie warunkowej umowy nabycia udziałów w spółce Maro-Markety sp. z o.o.
 
01 czerwiec 2007 Raport Bieżący Nr 50/2007 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.
 
31 maj 2007 Raport Bieżący Nr 49/2007 Ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Emperia Holding S.A.
 
30 maj 2007 Raport Bieżący Nr 48/2007 Nabycie obligacji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną.
 
30 maj 2007 Raport Bieżący Nr 47/2007 Podpisanie umów kredytowych przez spółkę zależną BOS S.A.
 
28 maj 2007 Raport Bieżący Nr 46/2007 Korekta opinii i raportu biegłego rewidenta na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eldorado SA za 2006 rok
 
24 maj 2007 Raport Bieżący Nr 45/2007 Termin i porządek obrad ZWZA
 
19 maj 2007 Raport Bieżący Nr 44/2007 Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną BOS S.A.
 
17 maj 2007 Raport Bieżący Nr 43/2007 Popisanie warunkowej umowy nabycia udziałów w spółce Centrum Spółka z o.o.
 
16 maj 2007 Raport Bieżący Nr 42/2007 Nabycie obligacji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną
 
11 maj 2007 Raport Bieżący Nr 41/2007 Podwyższenie kapitału zakładowego Emperia Holding SA w wyniku rejestracji przez sąd emisji akcji serii "J" i "K"
 
11 maj 2007 Raport Bieżący Nr 40/2007 Rejestracja w sądzie zmian w statucie dotyczących nowej nazwy i siedziby Eldorado SA
 
10 maj 2007 Raport Bieżący Nr 39/2007 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
27 kwiecień 2007 Raport Bieżący Nr 38/2007 Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną Eldorado Spółka z o.o.
 
27 kwiecień 2007 Raport Bieżący Nr 37/2007 Transakcja nabycia udziałów w ramach Grupy Kapitałowej Eldorado.
 
13 kwiecień 2007 Raport Bieżący Nr 36/2007 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
13 kwiecień 2007 Raport Bieżący Nr 35/2007 Uzyskanie zgody UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad firmą Społem Tychy Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.
 
13 kwiecień 2007 Raport Bieżący Nr 34/2007 Rejestracja podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Eldorado Sp. z o.o.
 
11 kwiecień 2007 Raport Bieżący Nr 33/2007 NWZA z dnia 4 kwietnia 2007 roku - wykaz akcjonariuszy
 
07 kwiecień 2007 Raport Bieżący Nr 32/2007 Rezygnacja osoby nadzorującej Eldorado SA ("Emperia Holding" SA)
 
05 kwiecień 2007 Raport Bieżący Nr 31/2007 Zmiana nazwy emitenta z "Eldorado" Spółka Akcyjna na "Emperia Holding" Spółka Akcyjna.
 
05 kwiecień 2007 Raport Bieżący Nr 30/2007 Uchwały NWZA z dnia 04.04.2007 roku
 
03 kwiecień 2007 Raport Bieżący Nr 29/2007 Wniesienie przez Eldorado SA aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej Eldorado Spółka z o.o.
 
29 marzec 2007 Raport Bieżący Nr 28/2007 NWZA z dnia 22 marca 2007 roku - wykaz akcjonariuszy
 
26 marzec 2007 Raport Bieżący Nr 27/2007 Komentarz Zarządu Eldorado S.A. do Uchwały Nr 1 z dnia 22 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A. w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
22 marzec 2007 Raport Bieżący Nr 26/2007 Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA
 
22 marzec 2007 Raport Bieżący Nr 25/2007 Uchwały NWZA z dnia 22.03.2007 roku
 
14 marzec 2007 Raport Bieżący Nr 24/2007 Projekty uchwał na NWZA które odbędzie się w dniu 22 marca 2007 roku
 
28 luty 2007 Raport Bieżący Nr 23/2007 Termin i porządek obrad NWZA
 
07 luty 2007 Raport Bieżący Nr 22/2007 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
07 luty 2007 Raport Bieżący Nr 21/2007 Rejestracja podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Stokrotka Sp. z o.o.
 
31 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 20/2007 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku
 
31 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 19/2007 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku
 
25 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 18/2007 Objęcie udziałów w spółce zależnej
 
25 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 17/2007 Informacja na temat zmiany udziału głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Eldorado SA.
 
24 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 16/2007 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Infinite Sp. z o.o.
 
19 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 15/2007 Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 
18 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 14/2007 Transakcja nabycia udziałów w ramach Grupy Kapitałowej Eldorado.
 
17 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 13/2007 Transakcja nabycia udziałów w ramach Grupy Kapitałowej Eldorado.
 
17 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 12/2007 Informacje na temat nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Eldorado S.A.
 
17 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 11/2007 NWZA - wykaz akcjonariuszy
 
17 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 9/2007 - korekta Informacja na temat nowo powołanego Członka Zarządu Eldorado SA - korekta do raportu
 
16 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 10/2007 Transakcja nabycia udziałów w ramach Grupy Kapitałowej Eldorado.
 
15 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 9/2007 Powołanie nowego Członka Zarządu Eldorado SA
 
11 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 8/2007 Nabycie przez Eldorado SA udziałów w spółce Infoza Sp. z o.o. od spółki zależnej BOS SA
 
11 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 7/2007 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Eldorado SA
 
11 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 6/2007 Uchwały NWZA z dnia 10.01.2007 roku
 
05 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 5/2007 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
05 styczeń 2007 Raport Bieżacy Nr 4/2007 Informacje na temat nowo powołanych Członków Zarządu Eldorado SA
 
04 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 3/2007 Popisanie warunkowej umowy nabycia udziałów w spółce Społem Tychy Sp. z o.o.
 
03 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 2/2007 Podwyższenia kapitału zakładowego Eldorado SA w wyniku rejestracji przez sąd emisji akcji serii "H" i "I". Sporządzenie jednolitego tekstu statutu.
 
02 styczeń 2007 Raport Bieżący Nr 1/2007 Projekty uchwał na NWZA które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2007 roku
 

Informacje

Akcje Emperia Holding od 2007 roku należą do indeksu WIG 40.