2008

 Raport Bieżący Nr 43/2008 - 20 grudzień 2008

Wprowadzenie do obrotu na GPW i ustalenie daty pierwszego notowania

 
 Raport Bieżący Nr   42/2008 - 16  grudzień 2008

Złożenie wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na GPW.

 
 Raport Bieżący Nr  41/2008 - 12  grudzień 2008

Warunkowa rejestracja akcji Emperia Holding SA w KDPW.

 
 
 Raport Bieżący Nr 39/2008 - 7 listopad 2008

Transakcja nabycia udziałów w ramach Grupy Kapitałowej Emperia.

 
 Raport Bieżący Nr 38/2008 - 30 październik 2008

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej

 
 Raport Bieżący Nr 37/2008 - 22 październik 2008

Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 
 
 Raport Bieżący Nr 35/2008 - 29 sierpień 2008

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emperia Holding S.A.

 
 
 Raport Bieżący Nr  33/2008 - 14  sierpień 2008

 Korekta raportu SA-QSr 2 2008.

 Załącznik do raportu 33/2008

 
 Raport Bieżący Nr  32/2008 - 11  lipiec 2008

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Elpro Sp. z o.o.

 
 Raport Bieżący Nr 31/2008 - 11 lipiec 2008

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2008 r.

 
 Raport Bieżący Nr 30/2008 - 03 lipiec 2008

ZWZA z dnia 26 czerwca 2008 roku - wykaz akcjonariuszy.

 
 Raport Bieżący Nr  29/2008 - 27  czerwiec 2008

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy.

 
 Raport Bieżący Nr 28/2008 - 27 czerwiec 2008

Uchwały ZWZA Emperia Holding SA z dnia 26 czerwca 2008 roku.

 
 Raport Bieżący Nr 27/2008 - 27 czerwiec 2008

Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego.

 
 
 
 Raport Bieżący Nr  24/2008 - 12  czerwiec 2008

Projekty uchwał na WZA które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2008 roku

 
 
 Raport Bieżący Nr  22/2008 - 04  czerwiec 2008

Termin i porządek obrad WZA Emperia Holding S.A.

 
 
 
 Raport Bieżący Nr 19/2008 - 25 kwiecień 2008

Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2007 rok.

 
 Raport Bieżący Nr  18/2008 - 24  kwiecień 2008

Nabycie udziałów w spółce  Lewiatan Orbita  Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

 
 Raport Bieżący Nr  17/2008 - 23  kwiecień 2008

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Retail Services Poland S.A.

 
 
 
 
 
 Raport Bieżący Nr  12/2008 - 22  luty 2008

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Euro Sklep S.A.

 
 
 
 Raport Bieżący Nr 10/2008 - 07 luty 2008

Nabycie udziałów w spółce Lewiatan Dolny Śląsk Sp. z o.o.

 
 Raport Bieżący Nr 09/2008 - 31 styczeń 2008

Informacja w trybie art. 160 ust. 4 o obrocie instrumentami finansowymi.

 
 Raport Bieżący Nr  08/2008 - 31  styczeń 2008

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.

 
 Raport Bieżący Nr 07/2008 - 31 styczeń 2008

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku.

 
 Raport Bieżący Nr  06/2008 - 30  styczeń 2008

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Groszek Sp. z o.o.

 
 
 Raport Bieżący Nr  04/2008 - 10  styczeń 2008

NWZA z dnia 3 stycznia 2008 roku - wykaz akcjonariuszy.

 
 Raport Bieżący Nr  03/2008 - 04  styczeń 2008

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

 
 Raport Bieżący Nr  02/2008 - 04  styczeń 2008

Uchwały NWZA z dnia 3 stycznia 2008 roku

 
 Raport Bieżący Nr  01/2008 - 02  styczeń 2008

Złożenie rezygnacji przez członka zarządu.

 
 

Informacje

Emperia Holding od 14 lat jest spółką publiczną notowaną na GPW.