2009

 

Raport Bieżący Nr 34/2009 - 3 grudzień 2009

Powołanie komitetu audytu

 

Raport Bieżący Nr 33/2009 - 30 październik 2009

Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną

 

Raport Bieżący Nr 32/2009 - 4 wrzesień 2009

Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji Emperia Holding S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

 

Raport Bieżący Nr 31/2009 - 10 sierpień 2009

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

 

Raport Bieżący Nr 30/2009 - 5 sierpień 2009

Korekta raportu SA-RS 2008

Korekta raportu SA-RS 2008

 

Raport Bieżący Nr 29/2009 - 9 lipiec 2009

Powołanie członka Rady Nadzorczej – uzupełnienie informacji

 

Raport Bieżący Nr 28/2009 - 7 lipiec 2009

ZWZA z dnia 30 czerwca 2009 roku – wykaz akcjonariuszy

 

Raport Bieżący Nr 27/2009 - 3 lipiec 2009

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

 

Raport Bieżący Nr 26/2009 - 1 lipiec 2009

Zakończenie procesu połączenia największych spółek dystrybucyjnych

 

Raport Bieżący Nr 25/2009 - 1 lipiec 2009

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

 

Raport Bieżący Nr 24/2009 - 1 lipiec 2009

Uchwały ZWZA Emperia Holding SA z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

Raport Bieżący Nr 23/2009 - 30 czerwiec 2009

Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego

 

Raport Bieżący Nr 22/2009 - 26 czerwiec 2009

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Arsenal Sp. z.o.o.

 

Raport Bieżący Nr 21/2009 - 23 czerwiec 2009

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2009 r.

 

Raport Bieżący Nr 20/2009 - 16 czerwiec 2009

Projekty uchwał na ZWZA które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 roku

 

Raport Bieżący Nr 19/2009 - 16 czerwiec 2009

Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną

 

Raport Bieżący Nr 18/2009 - 16 czerwiec 2009

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. za 2008 rok przygotowane zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW oraz opinia na temat wypłaty dywidendy

 

Raport Bieżący Nr 17/2009 - 16 czerwiec 2009

Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Emperia Holding w 2008 roku dokonana przez Radę Nadzorczą Emperia Holding S.A.

 

Raport Bieżący Nr 16/2009 - 08 czerwiec 2009

Termin i porządek obrad ZWZA Emperia Holding S.A.

 

Raport Bieżący Nr 15/2009 - 20 maj 2009

Rezygnacja osoby nadzorującej emitenta

 

Raport Bieżący Nr 14/2009 - 19 maj 2009

Transakcja przeniesienia własności udziałów w ramach Grupy Kapitałowej Emperia.

 

Raport Bieżący Nr 13/2009 - 14 maj 2009

Korekta prognozy wybranych wyników finansowych za 2009 rok

 

Raport Bieżący Nr 12/2009 - 22 kwiecień 2009

Korekta raportu SA-QSr 4 2008

 

Raport Bieżący Nr 11/2009 - 10 kwiecień 2009

Nabycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowe Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

 

Raport Bieżący Nr 10/2009 - 01 kwiecień 2009

Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną

 

Raport Bieżący Nr 09/2009 - 17 marzec 2009

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

 

Raport Bieżący Nr 08/2009 - 12 marzec 2009

Nabycie udziałów w spółce Ambra Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

 

Raport Bieżący Nr 07/2009 - 27 luty 2009

Prognoza wybranych wyników finansowych za 2009 rok

 

Raport Bieżący Nr 06/2009 - 30 styczeń 2009

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

 

Raport Bieżący Nr 05/2009 - 28 styczeń 2009

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Stokrotka Sp. z o.o.

 

Raport Bieżący Nr 04/2009 - 28 styczeń 2009

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

 

Raport Bieżący Nr 03/2009 - 20 styczeń 2009

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Detal Koncept Sp. z o.o.

 

Raport Bieżący Nr 02/2009 - 10 styczeń 2009

Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce Lewiatan Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

 

Raport Bieżący Nr 01/2009 - 5 styczeń 2009

Nabycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowe "Centrum - Społem" Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku.

 

Informacje

Emperia Holding to spółka działająca transparentnie i przejrzyście dla swoich akcjonariuszy.